POLÍTICA DE PRIVACITAT

INTRODUCCIÓ

La seva privacitat és important per a nosaltres així que, mitjançant aquest document, li expliquem quines dades recollim dels usuaris, com les utilitzem i per a què, entre altres indicacions. Els majors de 14 anys podran registrar-se com a usuaris sense el previ consentiment dels seus pares, tutors o representants legals. En cas de menors de 14 anys o identificats com a “incapaços legalment”, sempre necessitarem del consentiment patern, o del tutor / a o representant legal.
Per a la seva informació, mai demanarem més informació de la que realment necessitem per als serveis requerits; mai la compartirem amb tercers, excepte per obligació legal o amb la seva autorització prèvia; i mai utilitzarem les seves dades per a una altra finalitat no indicada prèviament.
Com a usuaris, haurà de llegir atentament aquesta Política de Privacitat de manera regular, i sempre que introdueixi les seves dades personals, ja que aquest document pot sofrir modificacions ja que el prestador pot modificar qualsevol tipus d’informació que pogués aparèixer en la web per a complir amb la normativa o actualitzar la política, i sense que existeixi l’obligació de preavisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes modificacions, sent suficients la publicació en el lloc web del prestador.

 

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT:

  • Nom de la marca: Welcome Empordà
  • Domicili: Última Parada · Art Gallery C-66 KM 12,5 17121 Corçà, Girona
  • Telèfon: +34 623 197 001 / +34 623 198 292
  • E-Mail: hola@welcomemporda.com
  • Web: https://welcomemporda.com/

Els titulars de la web són:

  • Jorge Alcover amb NIF 46.235.167-S
  • Carlota Calvet amb NIF 46.238.709-S

Welcome Empordà com a responsable del lloc web, de conformitat amb el que es disposa en el Reglament (UE) 2016/679 del 27 d’Abril de 2016 (RGPD) relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals, i a la lliure circulació d’aquestes dades i altra normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, i per la Llei 34/2002, de l’11 de Juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), l’informa que té implementades les mesures de seguretat necessàries, d’índole tècnica i organitzatives, per a garantir i protegir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les dades introduïdes.

 

MÈTODE D’OBTENCIÓ DE LES DADES i DADES QUE RECAPTEM:

Les dades que recollim i cóm les obtenim és a través del següent mètode:

  1. Mitjançant el formulari de contacte: nom, mail, telèfon

No es tracten categories de dades especialment protegides.

FINALITAT DEL TRACTAMENT:

Les seves dades personals només s’utilitzaran per a les següents finalitats, prestant el seu consentiment per a cadascuna de les finalitats en l’apartat corresponent de la web:

  1. Formulari de contacte: per a respondre a les consultes i / o proporcionar informacions requerides per l’Usuari;

Pot revocar en qualsevol moment el seu consentiment remetent un escrit amb l’assumpte “Baixa” en el mail ressenyat.
D’acord amb la LSSICE, Welcome Empordà no realitza pràctiques de SPAM, per tant, no envia correus comercials per e-mail que no hagin estat prèviament sol·licitats o autoritzats per l’Usuari. En conseqüència, en totes les comunicacions que rebrà del prestador, l’usuari té la possibilitat de cancel·lar el seu consentiment exprés per a rebre les nostres comunicacions.
No tractarem les seves dades personals per a cap altre fi de les descrites excepte per obligació legal o requeriment judicial.

 

LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT:

La base legal per al tractament de les dades és el seu consentiment atorgat en el moment de donar les seves dades en el formulari corresponent per a dur a terme les finalitats, en el moment de marcació de la casella de verificació.

El no facilitar les dades personals sol·licitades o el no acceptar la present política de privacitat suposa la impossibilitat d’aconseguir les finalitats anteriorment descrites.

En els casos en què hi hagi una prèvia relació contractual entre les parts, la legitimació per al desenvolupament de les obligacions administratives, fiscals, comptables i laborals que siguin necessàries en virtut de la legislació vigent serà l’existència prèvia de la relació comercial establerta entre les parts.

L’oferta prospectiva o comercial de productes i serveis està basada en el consentiment que se li sol·licita, sense que en cap cas la retirada d’aquest consentiment condicioni l’execució del contracte de subscripció.

 

TERMINI DE CONSERVACIÓ DE LES DADES:

Les seves dades es conservaran mentre duri la relació comercial amb nosaltres o exerceixi el seu dret de cancel·lació o oposició, o limitació al tractament. No obstant això, conservarem les seves dades en els terminis legalment previstos en les disposicions aplicables.

 

DESTINATARIS DE CESSIONS O TRANSFERÈNCIES:

Welcome Empordà no duu a terme cap cessió o comunicació de dades ni dins ni fora de la UE. El prestador únicament facilitarà informació a les forces i cossos de seguretat sota ordre judicial o per obligació d’una norma legal, sense perjudici de poder bloquejar o cancel·lar el seu compte si pot haver-hi indicis de la comissió d’algun delicte per part de l’usuari. La informació facilitada serà només la que disposi en aquest moment el prestador.

La informació que ens proporcioni a través d’aquest lloc web serà allotjada en els servidors de Welcome Empordà, contractats a l’empresa que presta el servei d’allotjament de la web. El tractament de les dades de l’entitat es troba regulat mitjançant un contracte d’encàrrec del tractament entre el prestador i aquesta empresa.

Així mateix, el prestador utilitza determinades eines per a prestar serveis necessaris per al desenvolupament de l’activitat, podent emmagatzemar les seves dades. Aquestes eines són les següents:

 

Google Analytics: per a realitzar un anàlisi i mètrica de l’ús que els usuaris fan de la web a través de les cookies, la informació que generen i recopilen aquestes cookies sobre l’ús (incloent l’adreça IP) serà directament transmesa i arxivada per Google Inc., situada a Delaware, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (Califòrnia), CA 94043 dels Estats Units ( ” Google “), en els seus servidors dels Estats Units.

 

DRETS DE LES PERSONES INTERESSADES:

Com a usuari-interessat, pot sol·licitar l’exercici dels següents drets davant Welcome Empordà presentant un escrit a l’adreça postal de l’encapçalament o enviant un correu electrònic a hola@welcomemporda.com, indicant com a Assumpte: “PROTECCIÓ DE DADES: DRETS DELS AFECTATS “, i adjuntant fotocòpia del seu DNI o qualsevol mitjà anàleg en dret, tal com indica la llei.

 

Drets:
Dret d’accés: permet a l’interessat conèixer i obtenir informació sobre les seves dades de caràcter personal sotmesos a tractament.
Dret de rectificació o supressió: permet corregir errors i modificar les dades que resultin ser inexactes o incompletes.
Dret de cancel·lació: permet que se suprimeixin les dades que siguin inadequades o excessives.
Dret d’oposició: dret de l’interessat al fet que no es dugui a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal o se cessi en aquest.
Limitació del tractament: comporta el marcat de les dades personals conservades, amb la finalitat de limitar el seu futur tractament, per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
Portabilitat de les dades: facilitació de les dades objecte de tractament a l’interessat, perquè aquest pugui transmetre a un altre responsable, sense impediments.
Dret a no ser objecte de decisions individuals automatitzades (inclosa l’elaboració de perfils): dret a no ser objecte d’una decisió basada en el tractament automatitzat que produeixi efectes o afecti significativament

Com a usuari, té dret a retirar el consentiment donat en qualsevol moment. La retirada del consentiment no afectarà la licitud del tractament efectuat abans de la retirada del consentiment.
També té dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control si considera que poden haver-se vist vulnerats els seus drets en relació a la protecció de les seves dades (aepd.es).

 

INFORMACIÓ ADICIONAL

MESURES DE SEGURETAT:

Les dades que ens faciliti es tractaran de manera confidencial. El prestador ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives i tots els nivells de protecció necessaris per a garantir la seguretat en el tractament de les dades i evitar la seva alteració, pèrdua, robatori, tractament o accés no autoritzat, d’acord amb l’estat de la tecnologia i naturalesa de les dades emmagatzemades. Així mateix, es garanteix també que el tractament i registre en fitxers, programes, sistemes o equips, locals i centres compleixen amb els requisits i condicions d’integritat i seguretat establerts en la normativa vigent.

 

IDIOMA:

L’idioma aplicable a aquesta política de privacitat és el castellà. Per tant, en cas que hi hagués alguna contradicció en alguna de les versions facilitades en altres idiomes, prevaldrà la versió en castellà.

 

CANVIS EN LA PRESENT POLÍTICA DE PRIVACITAT

Welcome Empordà es reserva el dret a modificar la present política per a adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials

 

REVOCABILITAT

El consentiment prestat, tant pel tractament com per a la cessió de les dades dels interessats, és revocable en qualsevol moment comunicant-lo a Welcome Empordà en els termes establerts en aquesta Política per a l’exercici dels drets. Aquesta revocació en cap cas tindrà caràcter retroactiu.

LEGISLACIÓ

Amb caràcter general les relacions entre Welcome Empordà amb els Usuaris dels seus serveis telemàtics, presents en aquesta web, estan sotmesos a la legislació i jurisdicció espanyola a la qual se sotmeten expressament les parts, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals de Girona.